Czy Częstochowa otwiera przedszkola i żłobki?

0
1166

Decyzją ministerstwa od 6 maja żłobki i przedszkola miałyby się otworzyć na swoich podopiecznych. Jak wygląda sytuacja w Częstochowie?

W Częstochowie zostanie otwarta część niepublicznych żłobków i przedszkoli. Publiczne nie zostaną jeszcze uruchomione. Prezydent Miasta podjął bowiem decyzję, że placówki najpierw musza sprostać szczegółowym wytycznym Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

Dotyczą one m.in.: wymagań dotyczących kadry, organizacji pracy i opieki, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, gastronomii oraz postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu. 

Problemem jest m.in. kwestia płynów dezynfekujących i częstotliwości dezynfekcji, środków ochrony osobistej (część z nich zostanie zabezpieczona przez Wydział Zarzadzania Kryzysowego UM; pewną partię płynów dezynfekujących przekazał też wojewoda); dostępność bezdotykowych termometrów w poszczególnych placówkach, a także przestrzeń rekomendowana przez Głównego Inspektora Sanitarnego do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci.  

GIS wskazuje, że w grupie – która powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali – nie powinno być więcej niż 12 dzieci. Do grupy mają być przyporządkowani ci sami opiekunowie. Z pomieszczenia należy usunąć przedmioty i zabawki, których nie można łatwo i skutecznie dezynfekować. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jedno dziecko.

Dyrektorzy powinni tak zorganizować pracę przedszkola, by uniemożliwić kontakty poszczególnych grup dzieci (różne godziny przyjmowania grup do placówki) oraz maksymalnie ograniczyć kontakty z osobami z zewnątrz. W większych placówkach taka organizacja pracy będzie bardzo trudna. 

Personel przygotowujący posiłki nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz osobami, które się nimi opiekują. Osoby przyprowadzające dzieci nie mogą zbliżać się do pracowników placówki, innych rodziców oraz dzieci.

GIS rekomenduje też zakup termometrów bezdotykowych i  mierzenie temperatury w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

Jeśli dziecko będzie sprawiało wrażenie chorego, należy je odizolować w odrębnym pomieszczeniu, z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób i natychmiast wezwać rodziców lub opiekunów, którzy powinni je pilnie odebrać z placówki. 

Wśród wytycznych znalazły się też zalecenia dotyczące regularnego mycia rąk przez dzieci, obligatoryjnej dezynfekcji rąk przez osoby dorosłe, dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamek, kontaktów, blatów, poręczy, włączników, klawiatury) oraz monitoringu codziennych prac porządkowych.

Sprzęt na placu zabaw czy boisku powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. Należy też na bieżąco dezynfekować toalety. 

Personel placówki musi być zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki, a także fartuchy z długim rękawem.  

Przygotowując posiłki dla dzieci należy utrzymywać wysoką higienę, myć i dezynfekować stanowiska pracy, opakowania, sprzęt kuchenny, naczynia i sztućce. Posiłki powinny być wydawane zmianowo, blaty stołów i poręcze krzeseł powinny być czyszczone po każdej grupie.

Każda placówka, zgodnie z rekomendacjami i założeniami Głównego Inspektora Sanitarnego, powinna opracować procedury postępowania w przypadku zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19. W każdej placówce powinno zostać wydzielone pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku pojawienia się u niej objawów chorobowych. Niezbędny jest także kontakt z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną oraz stosowanie się do innych zaleceń GIS. 

/źródło UM Częstochowa/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here